Vyhledávání

Galerie

Prohlédněte si nádherná místa, která jsem navštívila.

Blog

Aktuální články na téma Feng Shui.

Nov. Nov 16.4.2018 přináší léčivou energii pro potlačná traumata. Jak bude vše probíhat záleží na schopnosti být otevřený novému. Více se dočtete v novém astrotipu.

Astrotipy

Co přinese nastávající úplněk nebo novoluní? Doporučení, co dělat a jak náročné období několika dnů kolem úplňku a novoluní zvládnout.Astrotipy

16.4.2018 Nov

Novoluní nastává v konstelaci s Uranem a Plutem, což umožňuje zahájit zcela novou etapu a uskutečnit mnoho pozitivních změn.

Nov přichází s nutností i chutí po změně. Začněte tím, že budete dělat věci jinak, než jste zvyklí. Zkoušejte nové věci, aktivity, chutě. Konstelace podněcuje otevřené vědomí, což znamená, že si můžete všimnout, zaznamenat nebo poznat mnoho nového, zajímavého, vzrušujícího. Pokud se vám podaří být otevření a nedržet se zarytě toho, co a jak znáte a děláte, můžete zažít dostatek úžasných nových zkušeností a prožitků.

Konstelace novu přináší možnost uvolnit se, relaxovat, bavit se, poznávat. Horoskop ukazuje na mnoho radosti, nadšení i vášně. Spokojenost a uspokojení naplní následující dny. Není ani vyloučeno, že potkáte novou lásku.

Nov přináší příjemnou, uklidňující a uzdravující energii. Mnoho záležitostí ve vašem životě se může obrátit správným směrem a načerpat novou energii.

Na druhou stranu, pokud nebudete dostatečně otevření a pružní, budete lpět na zažitém fungování, můžete se dostat do problémů. Hlavním důvodem bude vlastní ego, které se bude snažit udržet kontrolu. Výsledkem bude místo přirozeného pozitivního přechodu - krize. Hluboce vryté vnitřní, psychické, emocionální problémy o sobě dají vědět. Půjde o témata strachu, ztráty kontroly, smrti, zneužívání, týrání, pronásledování, šikany, manipulace, pocit viny, domácí násilí.

Může jít o značně nepříjemné prožitky. Emoce, které se vyplaví, budou velice silné. Hluboce schované problémy mohou narušit pocit důvěry, jistoty, jako by vám někdo vyrval pevnou půdu pod nohama. Energie novu se bude i v tomto případě snažit o uzdravení, uvolnění a změnu, kterou po zpracování vyplavených problémů můžete vnímat až jako silně očistnou, jako byste se znovu narodili.

Záleží tedy na vás, jak moc si budete schopni připustit potlačené zkušenosti a umožnit léčivým energiím projasnit vaše temná místa. Bohužel čím více se budete snažit bránit, mít věci pevně pod kontrolou a „chránit se", tím náročnější i ničivější mohou být následující dny. Možná vám pomůže vědomí, že nyní jde skutečně o léčení, zklidnění, uvolnění a získání nového smíření sama se sebou, svým životem, což s sebou přináší nejen obrovskou úlevu, ale také radost a mnoho pozitivního.

 

31.3.2018 Úplněk - Modrý měsíc

V letošním roce přichází druhý modrý měsíc (více o Modrém měsíci na Tree of Spirit). Dva modré měsíce v jednom roce jsou velmi vzácným jevem. Půjde o náročné období, jak ukazuje horoskop velikonočního úplňku.

Jednou z věcí je porozumět sama sobě ve smyslu pocitů, emocí, nálad. Na jednu stranu budete toužit po harmonii a klidu, na druhou stranu se budete chovat přesně naopak. Navíc se k tomu přidají černé myšlenky a všechny možné špatné scénáře. Možná budete mít i pocit, že vše, co se kolem vás děje, dává za pravdu vašim myšlenkám a nikoli vašim pocitům.

Jak se vlastně člověk cítí, když něco prožívá uvnitř, v sobě, a něco jiného o něm vypovídají jeho reakce a chování? V těchto dnech si budete snadno moci všimnout těchto rozporů. Navíc si budete moci všimnout, zda máte tendenci nechat se strhnout spíše černými myšlenkami nebo svými emocemi. Pocity budou v nevýhodě, protože myšlenky budou narušené iracionálními špatnými scénáři a předtuchami, což se odrazí na vaší náladě.

Během úplňku je třeba vzít své černé myšlenky jako výzvu. Kdykoli si všimnete černé myšlenky, zlé předtuchy, špatné vidiny budoucnosti, ať už své nebo někoho jiného, vyměňte myšlenku za jinou, pozitivnější, naplněnou nadějí, úspěchem, štěstím. Jde sice o velice náročnou práci, ale skutečně se vyplatí. Pokud se nebude dařit vyměnit smutné myšlenky za hezčí, zaměstnejte svou mysl nějakou prací. Zde platí, kdo si hraje, nezlobí. Můžete luštit křížovky, sudoku, číst hezkou knihu, něco dobrého uvařit, zacvičit si. Prostě začněte něco dělat.

Patříte-li mezi ony šťastné, že máte svého terapeuta, všimněte si pozorně strachů, které se objeví. Bude se jednat o zakořeněné vzorce, které omezují váš život a nedovolují vám dosáhnout vašich možností, uplatnit váš plný potenciál. Když si tyto vzorce zaznamenáte, můžete na nich pracovat v terapii a změnit tak omezující až destruktivní vzorce za nové, které uvolní a zužitkují víc vašich kladů, talentů i potenciálu.

Konstelace velikonočního úplňku varuje před konflikty, kterým je lepší se vyhnout. Bude snadné nechat se unést hlubokou zlostí, pomstychtivostí a nesnášenlivostí. Podobně však na tom bude váš protivník, což činí z konfliktu válku a neřešitelný problém. Tady není vítězem nikdo.

Energie bude celkově rychlá až zbrklá, což se projeví např. na impulzivním jednání, nebo že řeknete něco dřív, než si uvědomíte, co vlastně říkáte. Jednání i slova však budou prosycena zlostí, agresí a úmyslem ublížit. To opět nevěstí nic dobrého.

Celkově se vztahy ochladí, protože bude obtížné naladit se nejen na své vlastní pocity, ale také být empatický a vnímat emocionální rozpoložení někoho jiného. Když k tomu přidáme černé myšlenky a negativní scénáře založené často na špatné zkušenosti v minulosti, disharmonie mezi lidmi dává najednou větší smysl. Dokonce i stabilní a zdravé vztahy to budou mít nyní obtížné. Špatné a nezdravé vztahy skončí.

Úplněk výrazně upozorňuje, že nejde jen sedět a čekat, až problémy zmizí. Půjde však o problémy, s nimiž bude těžké si poradit sám. Najděte si poradce, terapeuta, někoho, kdo vám pomůže rozklíčovat a porozumět problémům, odstranit škodlivé vzorce, podle nichž se odvíjí váš život a přijmout své šance, talenty a možnosti, k nimž jste kvůli problémům a omezujícím vzorcům neměli přístup.

Jupiter sextil Pluto potvrzují, že cesta vede skrze vnitřní proměnu, terapii, práci na hluboce zakořeněných a z minulosti plynoucích schématech a vzorcích. Tento dobrý aspekt bude působit až do 9. května. Čím dřív začnete pracovat, tím větších výsledků dosáhnete. Tato změna navíc bude trvalá a ovlivní vaši budoucnost.

 

17.3.2018 Nov

Novoluní vytáhne do vědomí hluboce schovaná zranění, která jste se snažili zapomenout. Neznamená to však, že půjde o přímé uvědomění si zranění z minulosti. Nicméně se koncem týdne změní vaše chování a reagování.

Vliv na změnu bude mít Chiron, který bude v konjunkci s Lunou i Sluncem ve znamení Ryb. Vedle rozklíčování hluboce vrytých vzorců chování, myšlení, cítění, které vznikly na základě minulé, nepříjemné až bolestné zkušenosti, si budete moci všimnout svých obranných mechanismů, tzn. způsobů, jak se vyhnout, potlačit, zahnat, přehlušit vnitřní bolest, zklamání, pocit zrady, a jiné nepříjemné pocity.

Chiron přináší krizi, konflikt, bolest i agresi. Zdrojem bude prožitek, zkušenost z minulosti, možná i z dětství, který se vryl do vaší duše jako zrada, odcizení, ztráta víry a lásky, nespravedlnost, krutost, opuštění, pocit, že jste oběť. Znovu se vám tedy vrátí tyto bolestivé pocity v podobě krize nebo konfliktu.

Novoluní s sebou přináší konflikt, v němž se odrazí ego a téma moci, ovládnutí. Vlivu si můžete všimnout jako narůstající zlost, vnitřní agrese toužící po vybití. Konstelace však naznačují, že je lepší se konfliktu vyhnout a silnou energii přesměrovat jinam. Přesto však můžete pocítit svalovou bolest, vzroste tendence k úrazům a zraněním, se závěrem ve vyčerpání.

Cestou k řešení a léčbě vnitřního zranění je hledání smyslu kousek po kousku. Bude vás to sice lákat dělat a vnímat všechno tak, jak jste zvyklí, ale je třeba otevřít se novým obzorům, vysvětlením, řešením, možnostem. Jednodušeji řečeno, nabízí se možnost přinést více logiky, smyslu, souvislostí do chaotických pocitů a zneklidňujících psychických rozpoložení, nálad.

Harmonické spojení Marse a Uranu ukazují, že krizi lze vyřešit. Vyřešení bude navíc rychlé a osvobozující. Bude možné se dostat na novou úroveň, kde bude vše dávat větší smysl, což bude také zdrojem klidu a uspokojení. Stejně tak nastane i vhodná příležitost vysvobodit se a ukončit vztahy, které vás příliš omezují a nedovolují vám projevit se.

Do určité míry bude zapotřebí riskovat a sebrat všechnu kuráž, jak naznačují Mars s Uranem. Konstelace však podpoří ty, kdo do řešení vstoupí s otevřeným a odvážným srdcem.

V nespolední řadě novoluní prozrazuje, že se objeví nečekané možnosti, příležitosti, díky nimž se budete moci posunout dál a mnohé pochopit. K uzdravení starého zranění povedou nové vhledy a pohledy na danou situaci nebo vztah, větší sebeuvědomění a odvaha vzdát se rutinních reakcí, které dnes už postrádají svou účinnost.

 

31.1.2018 Úplněk - Modrý měsíc, zatmění měsíce, Superměsíc

Druhý úplněk roku je velice speciální. Jedná se o tzv. modrý měsíc, dále o superměsíc a navíc speciální úplněk doprovází zatmění měsíce.

Úplněk je v konjunkci s Ceres, trpasličí planetou, která je spojována s ženskou energií, ženou, výživou, péčí (mít starost o), rodinou, domovem, mateřstvím, poutem matka a dítě, rodinnými vztahy a nejrůznějšími přechody a změnami v ženském životě. Ceres přináší silnou potřebu ochrany a péče, ale i respektu a úcty. Ceres bývá spojována se zármutkem a v neposlední řadě s možností zničit všechno, co stojí v cestě znovu získání toho, co bylo ztraceno.

Některé zdroje uvádí, že Ceres souvisí také s velkou ztrátou, odtržením, odloučením a smrtí. Ceres však také přináší možnost nového začátku, regenerace a znovuzrození. Symbolizuje pověstnou zasvěcující cestu, která provádí duši smrtí a znovunarozením. Bezpečně provádí nejtemnějšími zákoutími a místy, které bývají spojovány se smrtí (včetně možnosti úmrtí, např. hluboké bezvědomí, kóma, narkóza), aby znovu přivedla duši, člověka k životu.

Ve spojení s Lunou, která nás zavádí hluboko do nitra duše, může být cesta dovnitř za pomocí Ceres ještě hlubší a výživnější. To může umožnit nejen hluboký vhled do nitra, ale také změnu, která tím bude okamžitě vyvolaná.

Už na začátku roku 2018 byla silně aktivovaná ženská energie a cesta do hlubin duše, což dál pokračuje speciálním úplňkem na konci ledna. Jde o výjimečné konstelace, které mohou vést k hlubším, dalekosáhlým změnám v nitru člověka. Je proto možné se rychle dostat do nejhlubších míst duše, nitra, psychiky a díky tomu poznat jinak obtížně dostupné a poznatelné, což povede k rychlejšímu růstu až transformaci.

Od začátku roku 2018 kladou konstelace důraz na ženskou energii a témata s ní související. Mezi aktuální hlavní témata zcela určitě patří vztah matka - dcera, zejména ve spojení s kontrolou, mocí, ovládáním a osvobozením se z takového pouta.

Dalším tématem bude postavení ženy - matky - samoživitelky ve společnosti. Úplněk však vynáší do popředí také ženská práva, včetně práva rozhodovat o svém životě, mateřství, stejně jako právo ženy na bezpečný vztah bez násilí (fyzického, psychického, ekonomického), dále platové podmínky žen, pracovní rovnocennost, apod..

Přihlédneme-li k tomu, že postavení Luny v úplňku procházející zatměním, doplňuje vedle Ceres také Lunární uzel, můžete si všimnout nové vnitřní síly, odvahy, sebevědomí, sebeuvědomění. Vše podpoří snahu dosáhnout toho, čím chcete být, čím se chcete stát. Dokážete se teď pustit minulosti. Dokážete nechat odejít ze života vše, co neslouží nejvyššímu blahu vaší duše.

Pokud jste tak začali činit již během prvního úplňku, 2. ledna 2018, máte jistý náskok a možná se skutečně dostáváte hluboko k samotné podstatě. Otázka zní, kde stojíte vy v celkové starosti a péči o druhé?

 

17.1.2018 Nov

Novoluní je ovlivněné postavením Venuše, která přináší lásku, radost, potěšení, peníze, pohodu a krásu. Zjemnění a vychutnávání se může týkat různých věcí, lidí, situací. Nov však vyzdvihne právě tu oblast nebo záležitost, která je pro vás osobně v tuto chvíli vašeho života nejdůležitější. Může jít o sebelásku a sebevědomí, peníze a pocit bezpečí, vztah stejně jako obchodní partnerství nebo kariéru.

Nov vás vyzývá ukázat, čemu přikládáte vyšší cenu, hodnotu. Navíc vede k tomu, abyste si danou skutečnost vychutnali. Takže, co vám přináší radost? Co vás baví? Co vykouzlí šťastný úsměv na vaší tváři? Co potřebujete k naprosté spokojenosti?

Nápověda zní, jak prozrazuje konstelace Novu, že nepůjde o zcela novou věc. Půjde o něco, co je vám blízké, co máte pod nosem, co se točí někde kolem vás. Může jít o klid domova, rodinnou harmonii, ničím nerušené chvilky s partnerem, dobré jídlo, krásný domov. Svou odpověď si již nesete v srdci a znáte ji, jen jste se snažili ji odsunout do pozadí, nevšímat si tichého hlasu zevnitř.

Novoluní přináší novou šanci na lásku. Buď můžete nalézt novou lásku, nebo také obnovit lásku v současném vztahu. Vliv novu opráší lásku, nabije ji čerstvou silou a probudí nové pocity zamilovanosti. Navíc kombinace Luny, Venuše a Marse, zesílí vaše sebevědomí, pocit, že jste sexy, atraktivní a hodní pozornosti i lásky.

Nebezpečí hrozí od Urana, který přinese nejistotu a tendenci osvobodit se. Pokud se necítíte v bezpečí, například vlivem minulých zkušeností nebo nepřízní života, budete mít tendenci odehnat lásku a toho, komu na vás opravdu záleží. Blízkost vás děsí, protože jste možná někde v minulosti ztratili důvěru kvůli prožité zradě, bolavému zklamání či něčemu jinému nepříjemnému.

To vše s sebou přinese lítost, dost pravděpodobně i sebelítost a pocit studu. Budete se pak snažit upnout na vzrušující a nejistý románek bez budoucnosti, který svou intenzitou přehluší nepříjemné pocity ozývající se zevnitř.

Přesto nov ukazuje, že každý může najít svou lásku v následujících týdnech. Pokud dokážete správně porozumět svým strachům a udržíte svou mysl i srdce otevřené, odměna v podobě láskyplného vztahu vás nemine.

Možná si uvědomíte minulá traumata nebo nepříjemné zkušenosti, které vás stále blokují. Pak je ideální čas najít terapeuta, psychologa, který bude schopný vám pomoci osvobodit se od omezující minulosti a pomůže vám otevřít se, přivítat a přijmout do svého života něco lepšího, krásnějšího, šťastnějšího.

I další aspekty novu prozrazují, že budete moci čerpat ze šťastné konstelace nových začátků, které budou dál růst a vzkvétat. Ať už se pustíte do čehokoli, bude se dařit. Může jít o vztah a lásku, nový pracovní projekt, osobní nebo kariérní rozvoj, vytváření finančního a hmotné zajištění či chcete-li bohatství.

 

2.1.2018 Úplněk

Úplněk na začátku nového roku zažehne jiskru. Divoká, vášnivá emocionalita může dodat více spontaneity, některým přidá na dramatičnosti a zveličování, u jiných vybublá na povrch impulzivita a potlačovaná zlost. Emocemi nabitý přechod do nového roku nenechá nikoho zcela chladným.

Citlivá Luna v úplňku ve znamení Raka je v neharmonickém postavení vůči Venuši a Plutu. Konstelace poukazuje na chladné až neosobní vztahy, přesto s výraznými prvky majetnictví, žárlivosti a sklonem k omezování. Navíc úplněk odráží klasické pojetí rozdělení rolí, moci, významu, důležitosti.

Zvýšená potřeba lásky, bezpečí, tradičního vztahu bude zkoušena touhou po dobrodružství, vášni a boření tradičních vzorů, které budou vnímané jako omezující. To vše se bude prolínat, ale může dojít také k tomu, že každý z partnerů bude na jedné ze stran. Partneři tak mohou mít zcela jiná očekávání i potřeby, což urychlí bod varu. Může k tomu dojít nejen v milostných vztazích, ale také v pracovních vztazích nebo mezi dětmi.

Díky úplňku si můžete všimnout rozdílů, přičemž působit budou ego, očekávání, předsudky a převzaté vzorce. Právě tradiční pohled na vztahy bude vystaven největšímu tlaku, společně s rolemi muže a ženy, otce a matky.

Úplňkovou výzvu můžete ideálně vyřešit ve vnitřním uspořádání, ujasnění si svého místa ve vztahu, rodině, společnosti. Jaké předsudky vás omezují? Která očekávání jsou nejčastějším zdrojem zklamání nebo nespokojenosti? Co vám brání naplno se spojit s partnerem nebo najít vnitřní pocit naplnění založený na pocitu sjednocení a celistvosti? Čeho se bojíte? Za co se schováváte? Co nabízíte?

Konstelace novoročního úplňku však prozrazuje, že všechny uvedené nástrahy bude možné celkem snadno překonat. Budete se moci zbavit pocitu omezení, napětí, strachu i zlosti, které brání vašemu štěstí se plně rozvinout. Pro mnohé jde o výzvu, s níž budou potřebovat pomoc. Proto neváhejte a vyhledejte terapeuta, rádce, nebo učitele, který bude schopný vám pomoci a plně vás podpořit.

Úplněk na začátku roku 2018 je skutečně bohatý, neboť přináší také velké sebevědomí, sebejistotu a odvahu. Dokonce přináší příležitost potkat vysněnou lásku a vstoupit do vztahu naplněného pravou láskou. Přes uvedené nástrahy dodá úplněk vášnivost, podpoří hravější sexualitu, zesílí pocit vlastní přitažlivosti, ale současně také jemnosti, citlivosti, empatie a vnímavosti. Jde o dokonalý koktejl.

Pokud se nenecháte omezit nástrahami uvedenými na začátku vycházejícími ze strachu a pocitu vlastní nedostatečnosti, můžete se napít elixíru lásky a začít nový rok s novou láskou. Ať už půjde o nového partnera, oživený vztah s dlouhodobým partnerem nebo přechod do hlubší etapy pro mladý, zatím krátkodobý vztah.

Šťastný, úspěšný a láskyplný rok 2018!

 

3.12.2017 Úplněk

Úplněk v Blížencích je silně ovlivněný kvadraturou s Neptunem. Konstelace přináší těžké pocity melancholie, nespokojenosti, deprese. Někteří lidé proto mohou v následujících týdnech upadnout do stavu bez pocitů, bez nálad, protože raději naprosto umrtví své pocity, které by pro ně byly jinak nesnesitelné.

Díky tomu bude snadné hledat úlevu v alkoholu nebo drogách.  Není pak těžké porozumět tomu, že úplněk varuje před problematickým vnímáním reality, prožíváním skutečnosti a rozlišováním mezi pravdou a podvodem. Neměli byste proto v následujících dvou týdnech činit vážná, nepromyšlená rozhodnutí.

Neptun má navíc kvadraturu ke Slunci, což jen zesiluje nebezpečí podvodu, zklamání, svedení a uvržení do chaosu. Již každá z uvedených kvadratur by byla dostatečným rizikem, natož když dojde ke dvojité kvadratuře - ke Slunci i k Luně. Navíc konstelace ukazuje, že může dojít k projevům nejen na psychické úrovni, ale také na fyzické. Výsledkem mohou být chybné diagnózy či dokonce léčba, které povedou k dalšímu oslabení fyzických, životních sil. Na druhou stranu budete silněji reagovat na léky, stejně jako na jakékoli drogy a alkohol.

Negativní projevy Neptunu v kvadraturách na Slunce a Lunu přinesou lži, podvody, krádeže, ztráty, nemoci, stejně jako skandály a zklamání.

Při úplňkové konstelaci dojde také k aktivaci dvou velkých hvězd, a to Aldebarana v souhvězdí Býka a Antares v souhvězdí Štíra. Aldebaran je spojován se ctí a bohatstvím, Antares zase s násilím a ničivostí.  Aldebaran ovlivňuje spíše duši, zatímco Antares tělo.

Luna v konjunkci s Aldebaranem přináší obchodní a podnikatelský úspěch, který přinese velké zisky, dále rodinnou i partnerskou pohodu. Nicméně negativní vliv Neptuna může všechno zničit. Zničující dopad může přijít velmi rychle.

Z širšího pohledu hvězdy Aldebaran a Antares ohlašují často začátek velkého konfliktu až války, která může nabýt světových rozměrů. Obě hvězdy byly např. silně aktivované na začátku druhé světové války.

Celkové doporučení se tentokrát zaměřuje na pravdu. Na čem musíte stavět, je čestnost, upřímnost, pravdivost, férovost. Musíte se vystříhat lží a podvádění, vyhněte se nečestným taktikám, ale také chráňte svůj úspěch a štěstí před podvodníky, kteří by vás o ně chtěli připravit.

 

18.11.2017 Nov

Novoluní nastane ve znamení Štíra a přinese možnost nahlédnout hluboko pod povrch. Záleží na vás, pod jakou hladinu se ponoříte. Můžete se spojit s hlubšími stránkami sebe sama nebo se zaměřit na řešení nějakého problému. Novoluní umožní dostat se k jádru záležitosti.

Trigon s Chironem navíc prozrazuje, že během následujících několika dnů, můžete odhalit příčinu svých potíží nebo vzorců, které se vám v životě stále opakují či vrací. Důležité přitom je, že se nenabízí pouze pochopení problémů, ale především možnost jejich léčby a nápravy.

Novoluní dovoluje provést důležité změny, které budou mít za následek ušetřenou energii, čas, peníze, síly. Díky tomu budete moci dál pokračovat efektivněji a produktivněji. V neposlední řadě vám provedená změna, ve smyslu uzdravení emocionálního zranění z minulosti, získá respekt, uznání a posun vpřed. Konstelace totiž umožňuje provést nutné změny, aniž by bylo nutné ničit důležité konstrukce ve vašem životě. Výsledkem může být plynulý a zcela přirozený přechod ke zcela novému životnímu stylu.

Skutečné změny uskutečněné nyní - v následujících dvou týdnech, budou mít dlouhodobý vliv a jejich působení ovlivní další průběh vašeho života.

Novoluní ve Štíru odhalí vaše temnější stránky, vyplaví emocionální zranění i přirozené sklony, zažité vzorce, pudy i negativní síly skrývané v nitru. Konstelace však ukazuje na příležitost k vyléčení, překonání sebe sama, vyřešení a mobilizaci nových sil, zdrojů, ze kterých budete odteď čerpat.

 

4.11.2017 Úplněk

Úplněk vyzdvihne záležitosti tajných lásek, milostných afér, stejně jako sexuální fantazie, které dřímají hluboko schované. Můžete vnímat touhu po něčem novém, jiném, neznámém. Úplněk ale přináší možnost transformovat stávající do nové podoby, což může znamenat např. prohloubit již existující vztah, dát mu nový rozměr.

To platí i pro ty, kdo jsou single, aktuálně bez partnera, bez vztahu. Položte si otázku, co je pro vás doopravdy důležité, co vám přináší radost, co vás činí šťastným. Čím upřímnější odpověď, tím lepší výsledek, změna i možná transformace.

Změna v následujících týdnech proběhne, pokud ji nezablokujete. Ideálně zlepší vaše vztahy nebo vám dokonce přivede lásku, pokud ji hledáte. Konstelace je jemná, vnímavá a duchovní, byť se dotkne značně světských záležitostí, jako jsou smyslnost a prožívání, užívání si života.

Momentálně jste lákáni vidinou něčeho, o čem si myslíte, že vás učiní šťastným. Snová fata morgána se vás bude snažit zmást lichotkami, podlézavostí, nafouknutostí, laciností, příslibem, že vy sami nemusíte udělat nic pro to, aby se vidina stala skutečností. Například milostná aféra je lacinější verzí oživení vztahu než samotná práce na vztahu, který nevěrou ničíte. Dlouhého trvání pak při současné konstelaci nebude mít ani jedno.

Je třeba pohlédnout hlouběji a najít opravdový zdroj štěstí. Jinak se dál budete držet něčeho neskutečného, co je vám v podstatě k ničemu. Naopak pokud dokážete v tuto chvíli odložit hamižnost a neukojený, uměle vyvolaný hlad po uspokojení, ale soustředíte se na to, co doopravdy máte, co žijete, najdete poklady možná jen zdánlivé střípky, které však můžete použít jako základ pro opravdové naplnění a spokojenost.

Během víkendu budete moci využít umocněnou sílu intuice a vizualizace. Mohou se objevit živější sny nebo i častější denní snění. Navíc v následujících dvou týdnech můžete skutečně zlepšit své vztahy, partnerský život nebo přátelské vazby. Důležité je však udržet mysl trpělivou a otevřenou, flexibilní, ale nepodléhat lživým iluzím.

Snovou vidinu odlišíte od vysněné příležitosti tím, že příležitost ke změně, zlepšení s sebou přinese skutečné kroky, které je třeba učinit k realizaci změny. Úplněk přináší hluboké spojení s partnerem nebo milovanými lidmi, zlepšení vztahů a jejich pozvednutí na novou, hlubší úroveň. Pocit naplněnosti, štěstí, radosti a uspokojení pak prostoupí váš život zcela přirozeně.

 

5.10.2017 Úplněk

Úplněk bude působit jako otevírač dveří. Přinese nové příležitosti, možnosti, ale také vyzdvihne nebezpečí skrytá uvnitř. Bohužel je Luna v opozici k Merkuru, jehož vliv je navíc spálený Sluncem. To znamená, že bude záležet na postavení vašeho osobního Slunce a jeho aspektech, protože Merkur bude pouze odrážet sílu Slunce a ega, namísto nových myšlenek.

Projeví se sklon k upravování výkladu skutečnosti a různých faktů kvůli nedostatečné orientaci v problému nebo zahlcení vlastními emocemi, kterým bude obtížné porozumět.

Luna v úplňku bude ovlivněna také kontaktem s hvězdou Algorab, s níž je Slunce v přímé konjunkci. Hvězda Algorab je bohužel spojována s destruktivními a velmi zlými projevy, obzvláště je-li negativně aktivována, k čemuž dochází konjunkcí Slunce, opozicí Luny a kvadraturou Pluta. Výsledkem budou nehody, úrazy, zranění, újmy, škody, kterým nebude možné zcela zabránit.

Někteří astrologové si všimli, že hvězda Algorab byla aktivovaná v případě některých velkých útoků, např. během útoku na „Dvojčata" v New Yorku 11.září 2001.

Z pohledu úplňkové konstelace se mohou projevit vaše negativní stránky jako sobectví, arogance, hádavost, pomstychtivost, agresivita. O to více, že Luna i Slunce jsou v kvadratuře s Plutem, což jen zdůrazňuje intenzivní destruktivní projevy úplňku. Na druhou stranu bude možné povšimnout si hluboce ukrytých emocionálních zranění a pocitů. Naneštěstí vyplavou v negativní a intenzivní formě zejména v rodině, partnerském vztahu, ale také mezi přáteli.

Výjimkou proto nemusí být ani zvýšený výskyt sexuálních útoků, zneužívání, šikanování, manipulace. V lepším případě se může konstelace úplňku projevit „pouze" jako krize.

Současně s úplňkem dojde ke konjunkci Venuše a Marsu, což postaví partnerské vztahy do popředí zájmu.

Během následujících dvou týdnů se snažte odolat pokušení překrucovat pravdu, pomlouvat, vyvolávat krize, zveličovat problémy. Úplněk je tentokrát plný skutečně intenzivní energie, kterou je třeba uchopit a správně zpracovat. K tomu je zapotřebí koncentrace, jasný plán nebo přání, na které se zaměříte, a úplněk dodá potřebnou energii, sílu k realizaci.

 

20.9.2017 Nov

Nov tento týden zaměří svou pozornost na zranění, která jste v životě utrpěly. Jde o zranění spíše psychická. Emocionální šrámy na duši, zklamání, tíha trápení. Nastává vhodný čas pro léčbu a zahojení vnitřních zranění.

Novoluní upozorňuje, že abyste dosáhly cílů, které jste si stanovili během zatmění Slunce při posledním novu, je třeba reagovat na měnící se podmínky a okolnosti.

V následujících 2 týdnech budete moci upravit a možná i více konkretizovat své cíle. Vše bude záležet na vnitřních zraněních, která se nyní ozvou. Právě s ohledem na vnitřní podmínky, respektive na to, co skutečně potřebujete, což poznáte pouze uvnitř sebe sama, budete muset pozměnit nebo upravit buď své metody, způsoby a cesty dosažení cílů, případně pozměnit svá očekávání.

Možná si již uvědomujete nahromaděné napětí, které v těchto dnech může vygradovat. Bude obtížnější relaxovat, uvolnit se, protože již podvědomě cítíte blížící se změnu nebo snad i krizi. Změna může přijít také v podobě nečekané události, pracovní změny, ná/tlaku od jiného člověka nebo nehody.

Díky této fázi však zažijete také pocit úplně nového začátku. Pro někoho však půjde spíše o příliš rychlé a příliš velké změny, které bude navíc vnímat, že přichází nečekaně a z vnějšku. Proto je vždy dobré vnímat, co se ve vás odehrává, být si vědom sám sebe a umět správně reagovat. Novoluní totiž přináší i možnost vyhnout se chaosu a pocitu narušení jistot, pokud zaujmete kreativní, duchaplný a vynalézavý přístup.

Měsíc i slunce jsou v opozici na Chirona, což jen ukazuje, že zranění a vnitřní konflikty, které se teď vynoří, mají karmickou podstatu. To v podstatě znamená, že řešení konfliktu nebo léčbě vnitřního zranění není možné se vyhnout. Budou na sebe upozorňovat tak dlouho, dokud je nevyřešíte. Nelze před nimi utéct, protože skutečný problém je ve vás, nepřichází tedy z vnějšku.

Pokud totiž své vnitřní konflikty a zranění nevyřešíte, budou stát v cestě dosažení cílů, úspěchu, dalšímu rozvoji života i seberealizaci. Zraněné ego a sebevědomí povedou pouze ke strachu se prosadit, vyjádřit, povedou k pocitu nedostatečnosti, že nejste dost dobří. Konečným výsledkem pak může být ztráta vůle k životu, která se projevuje sebedestruktivním chováním stejně jako ubližováním druhým.

Z uvedených důvodů je vhodný čas zaměřit se na zdroj vašich problémů a objevit pramen vnitřní bolesti. Odložte svou tvrdohlavost a buďte otevření novým cestám a způsobům života.

 

6.9.2017 Úplněk

Úplněk ve středu přinese až hmatatelnou iluzi. Úplněk se totiž projeví klamem, podvody, lží, což můžete zažívat také v podobě slabosti, zmatenosti, pocitu chaosu a nejasnosti. Jiným projevem bude zesílený idealismus, spiritualita a celkově vidění a vnímání věcí v jejich nepravé podstatě.

Jelikož úplněk nastává v konjunkci s Neptunem, zesílí se celkové vnímání. Budete snadněji naladěni na nálady, pocity lidí kolem vás stejně jako na atmosféru kolektivů nebo míst. Bohužel následkem otevřenějšího vnímání je například také nepříjemný pocit, větší únava až fyzické nepříjemnosti, které mohou být považované za onemocnění („Není mi dobře. Necítím se v pořádku. Je mi nějak divně. apod.).

Zesílit mohou také tíživé emocionální pocity, čehož výsledkem budou paranoia, závislosti, poruchy příjmu potravy a jiné sebe-destruktivní projevy. Celkově budete také daleko silněji reagovat na alkohol, drogy, léky a anestezii. Riziko otravy nebo předávkování je v tomto týdnu vysoké.

V těchto dnech bude obtížné rozpoznat pravdu od lži nebo iluze. Přesto se můžete spolehnout na vlastní pocit soucitu a empatie, které budou skutečné. Pokud budete potřebovat poskytnout emocionální útěchu, někomu, kdo ji skutečně potřebuje (např. v důsledku traumatu, šoku), budete velkou pomocí a přínosem.

Úplněk přináší zásadní téma, které zrcadlí, že věci nejsou takové, jaké se zdají být. Problém se může projevit také ve vztazích, které narazí na střet fantazií a reality. Jinou potíží bude ztráta víry a naději v budoucnost. Jedinou možností je udržet velice soustředěnou a bystrou mysl, což není vůbec jednoduché. Jedině pak je totiž možné poodhrnout clonu iluze a odhalit pravdu ukrytou za tajemstvím a lží.

 

21.8.2017 Nov a zatmění slunce

Zatmění Slunce, jak jsem zmiňovala již při posledním úplňku, bude důležité. Konstelace novu a zatmění slunce prozrazuje, že dozrál čas na výrazné a sebejisté změny, které povedou k dlouhodobému úspěchu. Odhodlané a vytrvalé úsilí přinese růst a štěstí.

Nastává zcela nové období, proto se dnešní astrotip týká celého dalšího půlroku. Konstelace nastává navíc velmi blízko nejjasnější hvězdy znamení Lva. Srdce Lva je jednou z nejsilnějších a nejdůležitějších hvězd v astrologii. Zatmění slunce v konjunkci s hvězdou Regulus přináší úspěch, moc, autoritu, sílu, vliv, pocty i bohatství. V širším pohledu se však může konstelace projevit také jako vzpoura, vládní převrat, sesazení hlavy státu, vojenské převraty a atentáty končícími smrtí.

Vliv může být dramatický i díky Uranu. Na osobní úrovni však Uran výrazně povzbudí a oživí pondělní konstelaci. Právě díky hvězdě Regulus a trigonu od Urana budete mít dostatek energie, smělosti činit skutečně výrazné a odvážné změny v životě. Konstelaci můžete pocítit jako zvýšené sebevědomí i silnější intuici. Jednoduše dostanete velkou dávku síly na to, abyste dosáhli svých cílů. Navíc nastává vhodná doba na stanovení nových osobních a profesních cílů.

Nov společně se zatměním Slunce přináší takovou sílu, že budete moci odstranit staré zvyky, zlozvyky, předsudky, ale také se budete moci zbavit snadněji závislostí a překonat zastaralé vzorce chování. Budete moci vyjít ze své komfortní zóny, poznávat nové a dosáhnout výrazných pokroků také v sebepoznávání a seberozvoji.

Buďto využijete příležitost, která přichází a můžete dosáhnout velkého posunu, změny a osobního úspěchu nebo se na konstelaci nenaladíte, příležitost nevyužijete, což může mít za následek také naprosté selhání. Nebezpečí takové ztráty přichází společně s hvězdou Regulus, což je odvrácená, ničivá strana Lvího srdce. Využijte proto raději možnost více si být vědom sám sebe (sebe-uvědomění), jednejte čistě a férově a můžete se těšit na zisky. Jinými slovy naslouchejte svému srdci, otevřete je a jednejte v souladu s ryzí podstatou sebe sama.

 

7.8.2017 Úplněk a zatmění měsíce

Úplněk bude zesílen částečným zatměním měsíce a zaměří pozornost na vztahy. Úplněk zahájí proces, který změní způsob, jak vnímáte a prožíváte své vztahy. Budete moci nejprve pohlédnout na vztahy více objektivně a všimnout si, co narušuje pohodu a rovnováhu vztahu.

Úplněk přinese příležitost zbavit se emocionální zátěže, která se nahromadila v posledních měsících.

Ve spojení s úplným zatměním slunce, které nastane 21. srpna, budou vlivy působit po následujících 6 měsíců. Zatmění měsíce navíc nastane v konstelaci zvané Capricornus neboli mořská koza (napůl koza, napůl ryba). Jde o konstelaci znázorňující mystické stvoření kozy s rybím ocasem. Tato konstelace má velký vliv právě na lidské záležitosti, přináší změny počasí, klimatu i politických zvyků.

Další velmi silnou konstelací během úplňku je kvadratura Pluta a Jupitera, kterou pocítíte jako touhu po úspěchu, ale ve velkém stylu. Možná bude touha tak velká, že rádi sáhnete po nefér taktikách a postupech, což však nepřinese celkový prospěch.

Úplněk varuje také před impulzivností, neboť vás budou rozčilovat i maličkosti a menší překážky. Podrážděnost a vztek nasměrovaný na vaše nejbližší, partnerské ani rodinné pohodě opravdu nepomůže. Raději spotřebujte energii sportem a fyzickou aktivitou.

Když se totiž budete snažit převzít kontrolu nebo ovlivňovat či manipulovat druhými, výsledkem budou jen konflikty a pošramocené ego. Raději zkuste otevřenější přístup založený na důvěře a neprosazování vlastního ega.

Skutečný úspěch dokonce i s bohatými odměnami za vynaložené úsilí bude možný, jak naznačuje trigon Luny a Jupitera. Je však třeba jít spíše morálnější cestou a dodržovat korektní, etické zásady.

Vztahy budou těžit z otevřenosti a upřímnosti. Vzájemný respekt a porozumění povedou k velmi kvalitním a pevným vztahům, ať osobním nebo obchodním. Vztahy, které začnou v tomto období, ponesou uvedené kvality.

Během následujících dní bude také vyšší možnost početí miminka.

 

23.7.2017 Úplněk

Novoluní na konci týdne bude poměrně žhavé. Přinese spousty ohnivé energie a mužské energie. Konstelace je skutečně nabitá a přinese velká očekávání. Novoluní přináší tvořivé vibrace i možnost dosáhnout toho, po čem toužíte. Musíte však nejprve dokázat být otevřený různým možnostem, názorům, pohledům, což nyní bude obtížné.

Druhým krokem je vědět, co vlastně chcete. Nepůsobí vaše přání a činy proti sobě? Máte jasnou vizi toho, kam směřujete, o co se snažíte? Je váš plán v souladu s životem, který žijete, nebo se vychylujete z dráhy?

Třetím krokem je vytrvalost. Právě ohnivý nov, kdy se ve Lvu potkávají Slunce, Luna a Mars v kvadratuře na Uran, prozrazuje, že bude chybět stálost a trpělivost. Očekávají se zázraky na počkání. Přehánění ani přeceňování vlastních možností ovšem nemůže přinést žádoucí výsledky.

Novoluní ovlivní konec července a varuje na výskyt emocionálních bouřek. Výbuchy energie, emocí, zlosti, mohou mít až zuřivý charakter. Ovlivní hlavně vztahy mezi partnery a blízkými přáteli. Kromě jiného však právě tyto výbuchy emocí budou stát v cestě uskutečnění plánů a dosažení úspěchu.

Přidá-li se sklon zveličovat a dramatizovat, můžete být později, s odstupem překvapený vlastním chováním, reakcemi nebo přístupem, který zmařil vaše sny, vztah nebo prázdninovou pohodu. Nesnažte se proto v následujících týdnech řešit věci s horkou hlavou, poháněn vztekem nebo chutí někomu něco hezky vytmavit nebo „vrátit".

Jemnější stránka, chápavější, klidnější část vašeho Já bude utlumená. To vše naznačuje, že bude obtížné být otevřený jiným názorům, odlišnostem, způsobům. Vše uvidíte pouze z omezeného úhlu pohledu, který nedovolí vnímat širší okolnosti, působící vlivy ani alternativní možnosti.

 

9.7.2017 Úplněk

Úplněk se zaměří na dlouhodobé plány a sny, které zatím dřímají a nejsou realizované. Úplněk přináší témata odpovědnosti, pečlivosti, vytrvalosti a odhodlání, s nimiž přistupujete ke svému životu, plánům a snům.

Bohužel však Luna není dobře aspektovaná, což znamená, že problém budou vaše reakce. Budete podrážděnější, bojovnější, agresivnější, s pocitem, že máte přece právo... (si něco vzít, osvojit, mít, apod.). Vhodnější je se tentokrát raději uchýlit do soukromí a omezit kontakt s druhými lidmi, abyste se vyhnuli konfliktům.

Přesto budete moci konstelaci úplňku využít k odhalení spojitosti mezi svými sny, plány a očekáváními, vlastními brzdami, kvůli kterým jste ještě nedosáhli realizace svých snů. Budete moci okrýt vzorce objasňující tendenci být sám sobě nepřítelem, který nejvíce působí na váš život.

Úplněk ovlivňuje konjunkce Pluta, která vyzdvihuje důležitost transformace sebe sama, vnitřního prožívání, emocionálních vzorců. Důvodem je objevení a uvolnění lepší verze vašeho Já. Pluto sice může vyvíjet tlak, který je nepříjemný, ale snaží se dostat z vás to nejlepší. Tlak, který vnímáte, často souvisí s tím, že se nechcete pustit své staré, omezené, nefunkční verze.

Přidá-li se opozice Marse, budete citlivěji vnímat názory ostatních jako osobní kritiku či dokonce útok. Úplněk odkrývá, v čem, kde, jak sami sobě nejvíce škodíte, přináší také tlak na uvolnění těchto vnitřních bloků. Výsledkem proto může být tendence obhajovat se, chránit se, což povede k hádkám a konfliktům. Kvadratura Jupitera vše umocní tím, že budete naopak očekávat pochvalu, povzbuzení, jemné zacházení, i za cenu neupřímnosti.

Přesto Neptun podpoří vaši schopnost vnímat skutečné pocity a úmysly, své i ostatních lidí. Pomůže vám uvědomit si, že jestliže překonáte strach opustit své staré Já, staré pocity, vzorce i zranění, může dojít k rozvoji toho nejlepšího ve vás.

 

24.6.2017 Nov

Novoluní v Raku přináší velké změny nálad, intenzivnější citlivost, vnímavost až přecitlivělost. Díky tomu si však budete moci snadněji všimnout převládajících nálad, které ovlivňují nejen vás, ale také celý váš život. Na druhou stranu můžete energii novoluní využít k odpoutání se od všech emocionálních stop, pocitů, nálad, které nyní můžete nechat za sebou.

Současně nov přináší možnost prověřit závazky, případně i pouta, které máte k jiným lidem. Nejsilnější vazby a závazky, které je vhodné prozkoumat, jsou vztahy s rodiči, partnerem, přítelkyní, případně se sourozenci.

Nov přináší období, kdy bude snadnější odhalovat, jaké pocity nebo emocionální vzorce, stopy, vám brání, abyste se pohnuli ve svém životě nebo vztahu dál. Novoluní odkryje vaše emocionální potřeby. Stačí si uvědomit, že vy jste jediní, kdo opravdu ví, co vlastně potřebujete k tomu, abyste byli šťastní.

Mohou se také vynořit bolestivé vzpomínky. Přesto nov přináší příležitost odpoutat se od minulosti a pustit se situací, událostí, prožitků, které už skončili.

Konstelace novu také prozrazuje, že zlost, vztek, agrese, které mohou souviset s vyplavujícími vzpomínkami, budou mít tendenci obracet se dovnitř. Výsledkem může být onemocnění, bolest, nehoda či úraz. Doporučuji pokusit se své pocity verbalizovat a komunikovat. I kdyby šlo pouze o to, vypsat své pocity na papír, pokud se nemáte komu svěřit.

Problémem může být, že místo vyjádření a sdílení svých pocitů budete projevovat pouze své ego. Ego má však tendenci potlačit skutečné emocionální potřeby. Novoluní naznačuje, že navíc hrozí, že se upnete k něčemu, co bude pouze náhražkou než skutečným naplněním opravdových emocionálních potřeb. Tím se však uzavřete do začarovaného kruhu, který neumožní, abyste se cítili líp.

Nov je vhodné využit k poznání svých niterných potřeb, naučit se je projevovat, komunikovat a tím potvrdit i sebe sama, respektování vlastních pocitů a jemného vnitřního světa.

 

9.6.2017 Úplněk

Úplněk vyzývá k prověrce vír a přesvědčení. Na základně jakých přesvědčení, názorů stavíte svůj život? Čemu věříte? Mají vaše víry, přesvědčení a názory stále svou platnost? Úplněk přináší dny vhodné k překročení vlastního stínu, rozšíření hranic a zrušení omezujících soudů.

Díky konstelaci úplňku si můžete ověřit, zda jste nezaparkovali svůj život v zóně bezpečí a jistot. Někdy se pak může stát, že život ztratí na dobrodružnosti, vytratí se opravdové prožitky, zkušenosti, které by vás obohacovaly. Život je o neustále proměně, růstu, vývoji, což není možné, pokud se pevně držíte toho, co máte zaručené, jisté, pevně usazené, strnulé.

Úplněk přináší příležitost osvobodit vědomí a získat nový pohled na svět, život, sebe. Díky tomu se začnou vynořovat potlačené potřeby, které se budou prát o své právo na

© 2018 Copyright a grafika Zuzana Musilová